Thursday, 3 October 2019

Articles: "a" or "an"


INDEFINITE ARTICLE: "A" OR "AN"
(4th grade and 5th grade)

ARTIGO INDETERMINADO SINGULAR EN INGLÉS: "A" OU "AN"
(4º e 5º primaria)

An elephant An umbrella An ant An hour An egg


SOME AND ANY
(4th, 5th and 6th grade)

SOME AND ANY EN INGLÉS
(4º, 5º e 6º primaria)


We use these videos to learn about the INDEFINITE ARTICLE in English.

Usamos estes videos para aprender o artigo indeterminado en singular en inglés.


No comments:

Post a Comment