Tuesday, 15 October 2019

Third person singular


PRESENT PROGRESSIVE
(4th, 5th and 6th grade)

PRESENTE CONTINUO
(4º, 5º e 6º primaria)
Clic on the picture above to learn more about this tense.

Preme no debuxo para aprender algo máis sobre este tempo verbal..


Animals out of Leaves'19


ANIMALS OUT OF LEAVES (CLIL)
6th grade
1st Unit
1st Term

During September, my pupils from Arts and Crafts, collected leaves and designed an animal according to their imagination.

Durante o mes de setembro os nenos e nenas de Plástica colleitaron follas e fixeron un animal usando estas follas e a súa imaxinación


Some extra activity


Sunday, 13 October 2019

Present continuous


PRESENT PROGRESSIVE
(4th, 5th and 6th grade)

PRESENTE CONTINUO
(4º, 5º e 6º primaria)


We use these videos to learn about this tense in English.

Usamos estes vídeos para aprender sobre este tempo verbal en inglés.


Sports


WATER SPORTS
(4th and 5th grade)

DEPORTES DE AUGA
(4º e 5º primaria)OTHER SPORTS
(4th and 5th grade )

OUTROS DEPORTES
(4º e 5º primaria)

We use these videos to learn about different sports in English.

Usamos estes vídeos para aprender sobre algúns deportes en inglés.


Tuesday, 8 October 2019

There is / there are


THERE IS / THERE ARE
EXISTENCIAL THERE
(5th and 6th grade)

HABER EXISTENCIAL (HAY)
(5º e 6º primaria)


Clic on the picture above to solve an online exercise.

Preme no debuxo para facer un exercicio online.


Daily routines


DAILY ROUTINES
(5th and 6th grade)

RUTINAS DIARIAS
(5º e 6º primaria)Clic on the picture above to solve an online exercise.

Preme no debuxo para facer un exercicio online.


Thursday, 3 October 2019

Articles: "a" or "an"


INDEFINITE ARTICLE: "A" OR "AN"
(4th grade and 5th grade)

ARTIGO INDETERMINADO SINGULAR EN INGLÉS: "A" OU "AN"
(4º e 5º primaria)


SOME AND ANY
(4th, 5th and 6th grade)

SOME AND ANY EN INGLÉS
(4º, 5º e 6º primaria)


We use these videos to learn about the INDEFINITE ARTICLE in English.

Usamos estes videos para aprender o artigo indeterminado en singular en inglés.