Friday, 29 May 2015

Comedor: Facendo queixo

Hoxe tivemos unha visita moi especial, a mamá de Brais G. veu a ensinarnos como se fai o queixo, e istes ingredientes “máxicos” son os que usa para facelo dun xeito completamente tradicional.

(Today we have had a very special visit, Brais G.'s mom came to show us how to do cheese, and these magical ingredients are used for doing it in a completely traditional way).

Wednesday, 27 May 2015

Comedor: Brochetas de froita

Os mércores sempre imos buscar froita ao comedor para merendar, pero hoxe temos unha sorpresa, podemos facer unhas brochetas de froita ao noso gusto, e ainda por riba lle puxemos chocolate :D

(On Wednesdays, we can take our fruit snacks from the lunch room, but today we have a surprise, we can make fruit skewers to our taste, and even we can add chocolate on them).

Tuesday, 26 May 2015

Excursión: Acuaciencia & Museo da Construción Naval

Así foi como empezou a nosa aventura no Parque de Acuaciencia onde os pavos reais presumían das súas fermosas plumas mentras esperabamos polo resto do grupo... Despois fomos a visitar o Museo da Construción Naval no centro de Ferrol.

(This is how our adventure began in Acuaciencia Park where the peacocks boasted of their beautiful feathers, while we waited for the rest of the group... After that, we went to visit The Shipbuilding Museum in downtown Ferrol).

É tempo de voltar a casa no...

(It's time to come back home by...)

Friday, 22 May 2015

Contacontos: A Cebra Camila

Os venres soen ser uns días especiais porque chega xa a fin de semana. Hoxe, ainda foi un pouco máis especial xa que coñecemos a unha cebra chamada Camila á que o vento roubou as tres raias do seu vestido pero enseguida os seus amigos do bosque fixeron que se fora sentindo cada vez un pouquiño mellor...

(Fridays are usually some special days because the weekend is already here. Today, Friday, was still a little more special because we met a zebra, who was a little whiny, called Camilla. The wind blew out the three stripes from camilla's dress but then her friends from the forest made her feel increasingly a little better).

Thursday, 21 May 2015

Rainbow Fish: My favourite character

This is our task for today. We have to choose our favourite character in the tale and explain why.

Esta é a nosa tarefa para o día de hoxe. Temos que elexir o personaxe que máis nos gustou do conto e explicar a razón.

Wednesday, 20 May 2015

Rainbow Fish: The tale

This morning we could learn that it is not possible to have friends if you don’t share things with them. This is the story of the rainbow fish, who learnt this important lesson.

Esta mañá aprendemos que non é posible ter amigos se non compartimos cousas con eles. Esta é a historia do “Rainbow Fish”, que aprendeu esta importante lección.