Tuesday, 24 November 2020

Christmas'20: Preschoolers


HELLO SONG:
INFANT EDUCATION
4th, 5th AND 6th YEAR

HELLO SONG:
4º, 5º, 6º EDUCACIÓN INFANTIL


VIDEO SONG

We use this video to learn how to say hello to the main Christmas characters.

Utilizamos este vídeo para aprender a saudar aos personaxes principais do Nadal.

REINDEER SNOWMAN SANTA PRESENT XMAS TREERESOURCES


VIDEO TALE
WORKSHEET 1
VIDEO SONG


Santa song (Dream English Kid). Santa is ready to put presents under the tree so we are also ready for the Santa dance.

Santa song (Dream English Kid). Papa Noel está preparado para poñer os agasallos debaixo da árbore, así que nós tamén estamos listos para o baile de "Santa".

WORKSHEET 2


Dress Santa & stick 3 playdough Buttons

Friday, 13 November 2020

How much is it?


Go shopping
How much...?
4th GRADE

Imos de compras
Canto é...?
4º PRIMARIAVIDEOS
Online activitiesPodes facer esta ficha de forma interactiva. Clica sobre o cadrado gris no marxe inferior esquerdo para abrila.
(Non é preciso premer no botón "¡Terminado!" ao rematar o exercicio).

EXTENSION ACTIVITIES.


1- Choose the correct option.

2- Grammar


Abre as ligazóns e o vídeo para poder facer as actividades de forma interactiva.

Sunday, 25 October 2020

Let's go camping
CAMPSITE VOCABULARY
6th GRADE

VOCABULARIO RELACIONADO CA ACAMPADA
6º PRIMARIAVIDEOS
ONLINE ACTIVITIES


Camping, una ficha interactiva de Nadezda
liveworksheets.com

Abre a ficha para poder facela de forma interactiva.
1- Free time activities I.

2- Free time activities II.

3- Free time activities III.

4- Hobbies and activities I.

5- Outdoor activities I.

6- Outdoor activities II.

7- Vocabulary about sports I.

8- Vocabulary about sports II.

8- Interactive book.

9- Write an activitity after 'like'.
Abre os vídeos para poder facer as actividades de forma interactiva.
Monday, 19 October 2020

Start, Finish, Enjoy, Like+Verb-ing
GRAMMAR REFERENCE


ENJOY, LIKE + VERB-ING
START, FINISH + VERB-ING
6th GRADE

VERBOS SEGUIDOS DOUTRO VERBO+ING
6º PRIMARIAVIDEOS
INTERACTIVE WORKSHEETPreme no cadrado gris da ficha para poder facela de forma interactiva.
OTHER ONLINE ACTIVITIES1- Choose and write.

2- Choose the correct option.

3- Enter, study and choose an activity to do I.

4- Enter, study and choose an activity to do II.

5- Choose the correct answer.