Friday, 19 June 2015

ALIMENTA-T BEN 2014-15

Dentro do plan proxecta estas foron algunhas das nosa actividades detro do programa: ALIMENTA-T BEN.

Author: Profe Felipe & Playdough Dreams

Grazas a todo o personal do centro que colaborou neste proxecto, tanto participando coma aportando fotos para facer posible este video.


Fin de curso: Xogos

E este é o noso fin de curso .

This is our end of school year.

Thursday, 18 June 2015

Folder 14-15 (CLIL)

4th GRADERS
ALL ABOUT ME

FOLDER 14-15:
ALL ABOUT ME!


Rainbow Fish: Resources

UNIT 8 (PRESCHOOL): THE RAINBOW FISH

RAINBOW FISH:
Our Unit in a nutshell

RAINBOW FISH (My favourite character):
- Choose, cut-out and paste picture&word
- Now, draw it by yourselve and write its name

RAINBOW FISH:
Paste playdough on the octopus's tentacles and count them

RAINBOW FISH:
- Cut out and paste the correct name under its character
- Write the same name below each label

RAINBOW FISH:
- Colour the same starfish as the model in your left
- Add the two parts and count together

Concerto en “Patio Menor”

Pola mañá tivemos unha sesión moi pouco común no patio. @s compañeiros maiores de 4º de primaria viñeronnos dar un concerto en compañía da profe Ana de Música.

This morning we have had a very unusual session in our schoolyard. Our schoolmates in 4th grade have come to give us a concert along with Ana, their music teacher.


Rainbow Fish: Online games

Clic on the pictures below to play.

PRESCHOOL: COUNT THE FISH
ONLINE GAME


Clic on the picture above to solve an online exercise.

Preme no debuxo para facer un exercicio online.

PRIMARY: "AQUA FRIENDS"
ONLINE GAME


Preme no debuxo para facer un exercicio online

Clic on the picture above to solve an online exercise

Tuesday, 16 June 2015

A Auga: Experimentos

Author: Ana Brea

Este é parte dos nosos experimentos sobre a auga. A profe Ana fixo que nos volvésemos científicos neste proxecto sobre a auga. A de científico é outra profesión que nos gusta moito, aparte da de cociñeiros, claro :D

This is part of our experiments on water. Teacher Ana made us be scientists for a day with this project on water. Being Scientist is another profession that we like very much, besides the one of chefs, of course. :D.


Monday, 15 June 2015

Topics 14-15 (Preschool): Summary covers

These are our Didactic Units during the school year 2014-15. From these introductions you can see all our work.

Estas son as nosas Unidades Didácticas durante o curso 2014-15. En estas introduccións pódese ver todo o noso traballo.

UNIT 1:
LADYBUG & THE SHOEMAKER

UNIT 2:
HALLOWEEN '14

UNIT 3:
CHRISTMAS '14 (SANTA DANCE)

UNIT 4:
MR. WINTER & SEASONS

UNIT 5:
MY PIZZA

UNIT 6:
EASTER '15 (EASTER BUNNY)

UNIT 7:
THREE BILLY GOATS

UNIT 8:
RAINBOW FISH