Friday, 19 June 2015

ALIMENTA-T BEN 2014-15

Dentro do plan proxecta estas foron algunhas das nosa actividades detro do programa: ALIMENTA-T BEN.

Author: Profe Felipe & Playdough Dreams

Grazas a todo o personal do centro que colaborou neste proxecto, tanto participando coma aportando fotos para facer posible este video.


Fin de curso: Xogos

E este é o noso fin de curso .

This is our end of school year.

Thursday, 18 June 2015

Folder 14-15 (CLIL)

4th GRADERS
ALL ABOUT ME

FOLDER 14-15:
ALL ABOUT ME!


Rainbow Fish: Resources

UNIT 8 (PRESCHOOL): THE RAINBOW FISH

RAINBOW FISH:
Our Unit in a nutshell

RAINBOW FISH (My favourite character):
- Choose, cut-out and paste picture&word
- Now, draw it by yourselve and write its name

RAINBOW FISH:
Paste playdough on the octopus's tentacles and count them

RAINBOW FISH:
- Cut out and paste the correct name under its character
- Write the same name below each label

RAINBOW FISH:
- Colour the same starfish as the model in your left
- Add the two parts and count together

Concerto en “Patio Menor”

Pola mañá tivemos unha sesión moi pouco común no patio. @s compañeiros maiores de 4º de primaria viñeronnos dar un concerto en compañía da profe Ana de Música.

This morning we have had a very unusual session in our schoolyard. Our schoolmates in 4th grade have come to give us a concert along with Ana, their music teacher.


Rainbow Fish: Count the fish (game)

PRESCHOOL: COUNT THE FISH
ONLINE GAME

Clic on the picture above and count the fish.

Tuesday, 16 June 2015

A Auga: Experimentos

Author: Ana Brea

Este é parte dos nosos experimentos sobre a auga. A profe Ana fixo que nos volvésemos científicos neste proxecto sobre a auga. A de científico é outra profesión que nos gusta moito, aparte da de cociñeiros, claro :D

This is part of our experiments on water. Teacher Ana made us be scientists for a day with this project on water. Being Scientist is another profession that we like very much, besides the one of chefs, of course. :D.


Monday, 15 June 2015

Topics 14-15 (Preschool): Summary covers

These are our Didactic Units during the school year 2014-15. From these introductions you can see all our work.

Estas son as nosas Unidades Didácticas durante o curso 2014-15. En estas introduccións pódese ver todo o noso traballo.

UNIT 1:
LADYBUG & THE SHOEMAKER

UNIT 2:
HALLOWEEN '14

UNIT 3:
CHRISTMAS '14 (SANTA DANCE)

UNIT 4:
MR. WINTER & SEASONS

UNIT 5:
MY PIZZA

UNIT 6:
EASTER '15 (EASTER BUNNY)

UNIT 7:
THREE BILLY GOATS

UNIT 8:
RAINBOW FISH


Topics 14-15 (CLIL): Summary covers

These are our Didactic Units during the school year 2014-15. From these introductions you can see all our work, not only in relation to the objectives for English, but also the different craftivities we developed all around this academic year.

(Estas son as nosas Unidades Didácticas durante o curso 2014-15. En estas introduccións pódese ver todo o noso traballo, non só en relación cos obxectivos de inglés, se non tamén as diferentes manualidades que desenvolvemos ao longo deste curso académico)

UNIT 1 (COVER):
ALL ABOUT ME

UNIT 2:
AUTUMN '14 (AUTUMN LEAVES)

UNIT 3:
GUY FAWKES '14 (THE BONFIRE NIGHT)

UNIT 4:
HALLOWEEN '14

UNIT 5:
CHRISTMAS '14

UNIT 6:
PEACE DAY '15 (MALALA)

UNIT 7:
ROBOTS

UNIT 8:
ST. PATRICK'S DAY (LEPRECHAUN)

UNIT 9:
OUR SCHOOL MENU