Wednesday, 30 September 2015

LÓVA: Día de cine

Dende agora xa sabemos un pouco máis sobre as emocións.

From now on we already know a little bit more about emotions.


Thursday, 24 September 2015

Autunm Art (CLIL): G. Arcimboldo pre-poster

CLIL
6th & 5th Graders

This will be our upcoming mural about Giuseppe Arcimboldo.

Este será o noso próximo mural sobre Giuseppe Arcimboldo. .

LÓVA: A Pedra da Concentración

Unha pedra especial que fai que consegamos estar moi concentradiñ@s. Nada consegue perturbarnos. Estará con nós para sempre.

A very special stone that makes us get to be very focused. Nothing gets disturb. This stone will be with us forever..


LÓVA: Escenificamos o conto de "Olelé"

Ainda que pareza moi doado, poñernos de acordo para colocar a barca, resulta moi complicado .

Although it seems very easy, coming to an agreement to place the canoe properly is very complicated .

Estas son as nosas reflexións sobre o asunto .

These are our thoughts on the matter .


Monday, 21 September 2015

Routines: Clean up song


CLEANING TIME
Infant Education

This is the song we sing to tidy up when our lesson is about to end.

Esta é a canción que cantamos para recoller cando a clase está a piques de rematar.


Sunday, 20 September 2015

Autumn Art (CLIL): Giuseppe Arcimboldo

This is a brief introduction of the unit number 1 for our new school year.It will be used as explanation for our tasks during the next 3 weeks.

Esta é unha breve introducción da nosa unidade número 1 para o noso novo ano académico. Usaremos esta power point como explicación das nosas tarefas durante as próximas tres semanas.

Thursday, 17 September 2015

LÓVA: Traemos algo moi importante

Falamos de nós presentando algo que sexa moi importante ou especial. Así os demáis nos poden coñecer mellor.

We speak about ourselves by introducing something very important for us. In this way our classmates can know much more about us.