Saturday, 28 February 2015

Mr. Winter & Seasons: Resources

UNIT 4 (PRESCHOOL): MR. WINTER & SEASONS

MR. WINTER & SEASONS:
The Unit in a nutshell

MR. WINTER & SEASONS:
Paste your photo

MR. WINTER & SEASONS:
Mittens maths

MR. WINTER & SEASONS:
Assessment

Winter: Resources


Thursday, 26 February 2015

Mr. Winter & Seasons: Our work

This is the video based on our didactic unit about Mr. Winter & Seasons. We hope you will like it.

Este é o video baseado na nosa unidade sobre Mr. Winter & Seasons. Esperamos que vos guste.

MR. WINTER & SEASONS:
Our unit in a nutshell

Kindergarten: 5th year


ROBOTS (CLIL): Oral assessment II


Joel & Brais CLIL: 4th graders The rest of the class


During this session the students had to describe their robots.

(Durante esta sesión @s alumn@s tiveron que describir os seus Robots)


ROBOTS (CLIL): Oral assessment I


Alicia, Joam, Cata, Iago & Nuria CLIL: 5th graders The rest of the class


During this session the students had to describe their robots.

(Durante esta sesión @s alumn@s tiveron que describir os seus Robots)


Friday, 20 February 2015

Mr. Winter & Seasons: Vocabulary games

Author: María Abilleira Pomar

This online game was used to work as a supplement to the didactic unit about Mr. Winter & Seasons. It is appropriate, particularly for those pupils at Kindergarten.

Este xogo en liña traballouse como complemento á unidade didáctica do Mr. Winter & Seasons. É apropiado, en especial, para os nen@s de Infantil.


Thursday, 12 February 2015

ROBOTS (CLIL): Design & Build your own Robot

CLIL 4th Graders CLIL 5th Graders

During this session we have been building robots previously designed.
We are in the week just before Carnival, so the dressing gowns are because we are following the mandates from "Meco Paquiño"

Durante esta sesión construímos os robots que deseñamos previamente.
Estamos na semana antes do Entroido, así que as batas de casa son debidas a que estamos a seguir os mandados do "Meco Paquiño"

ROBOTS (CLIL): Assessment
Author: Playdough Dreams

Thursday, 5 February 2015

ROBOTS (CLIL): Introduction


Author: Playdough Dreams

This is the powerpoint used to introduce the topic about Robots. We will keep on building Robots the whole month.

(Esta é a Powerpoint usada para introducir o tema dos Robots. Continuaremos construindo robots durante todo este mes)

ROBOTS (CLIL):
The Unit in a nutshell

Author: Playdough Dreams


ROBOTS (CLIL): Flying Robot Rockstars


Can you close your eyes and guess who are playing the instruments in the video? How many instruments can you hear? Which ones?...

Podes pechar os ollos e adiviñar quén está a tocar os instrumentos neste video? Cantos instrumentos podes oir? Cales?...


Monday, 2 February 2015

Mr. Winter & Seasons: Song

This is the song that we use so that our cold winter becomes a little bit funnier.

Esta é a nosa canción para facer un pouco máis divertido o frio inverno.

"Integrating movement and music" in the class not only gives the opportunity to reach those kinesthetic learners but also promotes a more meaningful learning. .
It is Important to have into account that this kinesthetic learning constructs memories connected to time, place and emotions.

"A integración de movemento e música" na clase non só dá a oportunidade de chegar a eses alumnos cinestésicos, senon que tamén promove unha aprendizaxe máis significativa.
É importante ter en conta que esta aprendizaxe cinestésica constrúe memorias ligadas ao tempo, lugar e emocións.