Friday, 21 December 2018

Visita dos reis magos


OS REIS MAGOS
5º PRIMARIA

THE THREE WISE MEN
5th Grade


Os nenos e nenas do colexio puideron ver hoxe As Súas Maxestades que chegaron dende Oriente para recibir as cartas dirixidas a eles e para saudar a todos os nenos e nenas do noso centro escolar.


Wednesday, 5 December 2018

Our three ghosts from "A Christmas Carol"


CHARLES DICKENS
CLIL
6th Grade

CHARLES DICKENS
CLIL
6º PRIMARIA


DICKENS'S BIOGRAPHYThis is the result of our work during December.
We not only use our creativity in order to design the three ghosts, but also we learn about past, present and future by using the correct structures to write and speak about them.

Este é o resultado do noso traballo durante decembro. Non só utilizamos a nosa creatividade para deseñar as tres pantasmas, senón que tamén aprendemos sobre o pasado, o presente e o futuro, utilizando as estruturas correctas para escribir e falar sobre elas.


A CHRISTMAS CAROL COVERDuring this session, the students must design their Christmas yet-to-come ghosts.
We have used an APP called "oldify". In this way they could get older and imagine how they could become in the future.

Durante esta sesión, os estudantes deben deseñar a súa pantasma do Nadal que ainda está por vir.
Usamos unha APP chamada "oldify". Deste xeito puideron envellecer e imaxinar como poderían chegar a ser no futuro.