Wednesday, 31 December 2014

Pirates Edilim: Vocabulary games

This online game was designed to work as a supplement to the didactic unit about pirates. It is appropriate, particularly for second and third year of Primary Education.

Éste é o xogo en liña deseñado para traballar como complemento á unidade didáctica sobre os piratas. É apropiada, en especial, para segundo e terceiro de Educación Primaria.


Friday, 26 December 2014

Christmas '14 (CLIL): Baubles Collection

Thank you all of you for sharing your "Xmas Bauble" in this blog. Even those Xmas Baubles arriving in the last minute are here ;D.

Grazas a tod@s os que compartístedes a vosa "Xmas Bauble" para que aparecera neste blog. Incluso aquelas Xmas Baubles que tardaron máis en chegar xa están aquí ;D .Saturday, 20 December 2014

Christmas '14: Resources

UNIT 3 (PRESCHOOL): CHRISTMAS '14

CHRISTMAS '14:
Our Unit in a nutshell

CHRISTMAS '14:
Dress Santa & stick 3 playdough Buttons

CHRISTMAS '14:
Santa puts presents under the tree

Author: Playdough Dreams


Friday, 19 December 2014

Christmas '14: Santa's song

Santa song - Dream English Kids

Santa is ready to put presents under the tree so we are also ready for the Santa dance.

Papá Noél está xa preparado para poñer agasallos debaixo da árbore de nadal, así que nós tamén estamos listos para o baile de Papá Noél..

CHRISTMAS '14:
Our Unit in a nutshell

Author: Playdough DreamsThursday, 18 December 2014

Christmas '14: Santa Claus is Coming to Town

This is the Xmas Carol playing in the video for "CLIL-Xmas baubles Workshop". In it you can see the lyrics and sing along will be much easier.

Ésta é a panxoliña que aparece no video "CLIL-Xmas baubles Workshop". Podes ler os subtítulos polo que cantala será moito máis sinxelo.Wednesday, 17 December 2014

Christmas '14 (CLIL): Baubles Workshop

During December, the students in arts and crafts class have become Santa's Elves and we have developed a workshop to make Christmas baubles.We have used mainly: - PVA glue, - Balloons, - Wool and a few drops of excitement since all of us have pinned our thrills on making them. This year, our Christmas tree sure to be special.

Durante decembro convertémonos en elfos de Papá Noel para facer "Xmas baubles". Usamos principalmente: alquil, globos, la, e algunhas pingas de excitación xa que todos puxemos as nosas emocións en facelos. Este ano, a nosa árbore de Nadal ha de ser moi especial.

CHRISTMAS '14 (CLIL):
Our Unit in a nutshell

CHRISTMAS '14 (CLIL):
Assessment

Author: Playdough DreamsTuesday, 16 December 2014

Christmas Edilim: Vocabulary Games

This online game was designed to work as a supplement to the didactic unit about Christmas Time. It is appropriate, particularly for those pupils at Kindergarten.

Este xogo en liña foi deseñado para traballar a unidade didáctica da Navidad. É apropiada, en especial, para os nen@s de Infantil.


Wednesday, 10 December 2014

Christmas '14: Santa Dance with Matt

Santa song (Dream English Kid). Santa is ready to put presents under the tree so we are also ready for the Santa dance.

Santa song (Dream English Kid). Papa Noel está preparado para poñer os agasallos debaixo da árbore, así que nós tamén estamos listos para o baile de "Santa".Friday, 7 November 2014

Guy Fawkes '14 (CLIL): Designing

On the fifth of November my students had to design an activity to celebrate this special festivity in U.K. Previously we watched videos and learned some specific vocabulary around this topic. In the end, they had to prepare a brief presentation to explain their work.

O 5 de Novembro os meus estudantes tiveron que deseñar unha actividade para celebrar esta festividad do Reino Unido. Previamente miramos videos e aprendemos vocabulario específico sobre este tema. Ao final, @s nen@ prepararon unha presentación breve para explicar o seu traballo.

GUY FAWKES '14 (CLIL):
Our Unit in a nutshell

GUY FAWKES '14 (CLIL):
Assessment

Author: Playdough DreamsThursday, 6 November 2014

Halloween '14: Resources

UNIT 2 (PRESCHOOL): HALLOWEEN '14

HALLOWEEN '14:
Our Unit in a nutshell

HALLOWEEN '14:
Paste in the correct order according to the video

HALLOWEEN '14:
Can you perform the same actions?

HALLOWEEN '14:
Who is the witch?

HALLOWEEN '14:
This is my favourite pumpkin

HALLOWEEN '14:
Count and write how many...?

Author: Playdough Dreams