Thursday, 22 December 2016

Routines: Weather

SNOWY PARTLY CLOUDY RAINY SUNNY WINDY

Weather
Videos
Routines
Class assembly

O corpo humano (The human body)

Sexto primaria.
O corpo humán.

Sixth grade.
The human body.


Con este xogo poderás aprender un pouco máis sobre o noso corpo.

This online game will help you learn about our body.

Preme no debuxo para aprender sobre o corpo humano con este pasapalabra.

Click on the picture above to learn about the human body and say out "pass the word" if you don't know the answer.


Wednesday, 21 December 2016

O esquelete (The skeleton)

Sexto primaria.
O esquelete.

Sixth grade.
The skeleton.


Con este xogo poderás aprender un pouco máis sobre os ósos do noso corpo.
O esquelete está formado por ósos longos e curtos e tamén por ósos planos. Funciona como a estadaxe que mantén o corpo.

This online game will help you learn about the name of the bones in our skeleton.
The skeleton is the scaffolding for the body and consists of long, short and flat bones.

Preme no debuxo para aprender sobre o esquelete.

Click on the picture above to learn about the skeleton.


A CAIXA: Tres obxectos XIIIA CAIXA:
Sexto de primaria
Tres obxectos que nos representan e nos fan sentir orgullosos.

THE BOX:
6th grade
Three objects which represent us and make us proud.


Lucía trouxo cousas que teñen que ver ca familia, con recordos personais e co seu can.

Lucía brought some things which have to do with her family, her personal memories and her dog-pet.


Tuesday, 20 December 2016

A CAIXA: Tres obxectos XIIA CAIXA:
Sexto de primaria
Tres obxectos que nos representan e nos fan sentir orgullosos.

THE BOX:
6th grade
Three objects which represent us and make us proud.


Noa trouxo cousas que teñen que ver ca familia, con recordos personais e co seu esforzo persoal

Noa brought some things which have to do with her family, her personal memories and personal effort.


Monday, 19 December 2016

A CAIXA: Tres obxectos XIA CAIXA:
Sexto de primaria
Tres obxectos que nos representan e nos fan sentir orgullosos.

THE BOX:
6th grade
Three objects which represent us and make us proud.


Sofía trouxo cousas que teñen que ver ca súa familia e con recordos persoais e esforzo persoal cando ela practicaba ximnasia rítmica.

Sofía brought things which have to do with her family and with her personal memories and personal effort when she practiced rhythmical gymnastics.


Friday, 16 December 2016

Christmas '16: Our performance


SANTA'S THINGS:
INFANT EDUCATION
6TH YEAR


Christmas is around the corner, so this video will help us revise some vocabulary in relation to Santa.
It is a kind of game to guess what things are missing from this absent-minded Santa Claus.

O Nadal está á volta da esquina, de xeito que este vídeo nos axudará a revisar o vocabulario en torno a Papá Noél.
É unha especie de xogo para adiviñar que é o que lle falta a este Papá Noél tan distraído.


SANTA'S THINGS:
Our performance


Thursday, 15 December 2016