Thursday, 3 June 2010

Debaixo do mar de Sansa: Peixe "Arco da vella":

No curso 2009-10 chegamos ao mes de xuño con esta posta en escea sobre o proxecto do Peixe “Arco da vella” .

In the 2009-10 academic year we reached the month of June with the staging on the Rainbow Fish project.