Tuesday, 31 January 2017

Sistema Circulatorio: Mapa conceptual e online gameSISTEMA CIRCULATORIO
6º PRIMARIA

No seguinte enlace atoparás un esquema do tema, presentado por nodos con información adicional:
Mapa conceptual

In the following link you can find a general outline introduced by means of nodes with further information about this topic.
Concept mapPreme na imaxe superior para xogar.

Click the above image to play.Sistema Circulatorio: VideosSISTEMA CIRCULATORIO
6º PRIMARIA

Explicación xeral sobre o sistema circulatorio.
Ests videos recollen unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual do tema do aparato circulatorio.

General explanation about circulatory system.
These videos on circulatory system provide a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic.

A CAIXA: Tres obxectos XXIII


A CAIXA:
Sexto de primaria
Tres obxectos que nos representan e nos fan sentir orgullosos.

THE BOX:
6th grade
Three objects which represent us and make us proud.


Joel trouxo cousas que teñen que ver con montar en bici. Tamén trouxo unha foto onde está practicando equitación. Para el estas cousas teñen un significado moi importante, xa que son primordiais para fomentar ca práctica, valores de solidaridade, compañerismo e traballo en equipo.

Joel brought some things which have to do with cycling and also he brought a photo where he is practicing equitation. These activities mean something very important to him, they are key to encouraging, in practical terms, the values of solidarity, friendship and team work.


Monday, 30 January 2017

Peace day '17: Our work


PEACE DAY
6th Graders


O noso traballo para celebrar o día da paz co resto do colexio.

Our work to celebrate this day along with the rest of the school.


Pronombres personalesPRONOMBRES PERSONALES
6º PRIMARIA

Explicación xeral sobre pronomes persoais.
Este video recolle unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual do tema dos pronomes persoais en lingua castelá.

General explanation about personal pronouns.
This video on personal pronouns provides a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic.Online games-Lengua primaria

ONLINE GAMES
PRIMARIA
LENGUA ESPAÑOLA

ONLINE GAMES
PRIMARY TEACHING
SPANISH LANGUAGE ARTS

Preme na imaxe superior e busca por ciclos de primaria os xogos en liña.

Click the above image and seek the online game according your cycle in primary teaching.


A CAIXA: Tres obxectos XXII


A CAIXA:
Sexto de primaria
Tres obxectos que nos representan e nos fan sentir orgullosos.

THE BOX:
6th grade
Three objects which represent us and make us proud.


Ilay trouxo cousas que teñen que ver ca familia e con recordos persoais.

Ilay brought some things which have to do with her family and her personal memories.


Sunday, 29 January 2017

Verbos: Online games


CONJUGACIÓN VERBAL
6º PRIMARIA
SEGUNDO TRIMESTRE

Para máis información sobre a conxugación dos verbos en español preme no seguinte enlace:
Gramática da lingua castelá

To read further information about verb conjugation for Spanish Languge Arts, clic on the next link:
Spanish Grammar

Preme nas imaxes superiores para xogar

Click the above images to play