Tuesday, 26 September 2017

Ángulos (Robótica)


A NOSA CLASE DE ROBÓTICA (ÁNGULOS)
4º de primaria

OUR ROBOTICS CLASSES (ANGLES)
4th grade

SANSABOTICS


Esta semana na clase de robótica o noso amigo "Monkey" pedíanos que soupésemos un pouquiño sobre ángulos. Así que estes videos darannos unha breve explicación sobre este tema.
(Non queremos que nos "pille desprevenidos").

This week, at our Robotics class, we should know a little bit about angles to help our friend, Monkey, catch his bananas. So these videos provide a brief explanation on this topic
(In this way we won't be caught unprepared).


Acentuación ortográfica


ACENTUACIÓN E TILDES
4º de primaria

SPANISH STRESS MARKS
4th grade
Esta actividade de normas de acentuación e tildes abarca un nivel básico de dificultade na ortografía da acentuación.
Esta actividade baseada nunha tarefa (recortado, dobrado e pegado do sobre) pode ser tomada como exemplo e pódenos axudar a diseñar outras actividades dirixidas específicamente a crear unha libreta interactiva. Con ela podemos adaptar as nosas actividades a un contexto educativo propio.

This activity about "Spanish tildes" spans a basic level in spelling of words which carry an accented dash or stress mark above specific letters in Spanish.
These worksheets will help us to develop our own task-based activities (cutting out, folding and gluing an envelope) which can be taken as an representative sample to help us design other activities specifically aimed at creating an interactive notebook, or we can also adapt our activities to our particular teaching context.

O NOSO TRABALLO

OUR WORK


Friday, 22 September 2017

Vocabulary cards


TARXETAS DE VOCABULARIO
PRIMARIA E INFANTIL

Vocabulary Cards
Primary and Infant Education

Estas tarxetas de vocabulario en branco poden abarcar todos os niveis de dificultade na ortografía e acentuación e incluso de novas palabras, deixando que os nosos alumnos e alumnas se concentren nas palabras que son de verdadeira dificultade para eles, independentemente das súas habilidades verbais e ortográficas.
Pódense colocar nun dos nosos paneis para presentacións na clase e proporcionarán axuda visual aos nosos alumnos e alumnas.
Eles deberán ser os encargados de escribir todas aquelas palabras que representan calquera tipo de dificultade para eles.

These blank vocabulary cards can span all difficulty levels in spelling and words which carry an accented dash or stress mark above specific letters or other orthographic marks in Spanish and even new words, letting our pupils focus on words that are the right difficulty for them, no matter what their verbal, spelling skills are.
They can be placed as one of our displays in the class and they will provide visual aid to our students.
The pupils must be in charge of write all those words which represent any kind of difficulty for them.


Tuesday, 19 September 2017

El hombre que puso nombre a las nubes


EL HOMBRE QUE PUSO NOMBRE A LAS NUBES
PRIMARIA

THE MAN WHO NAMED THE CLOUDS
PRIMARY


LUKE HOWARDCon este tipo de textos non só aprendemos inferencia de información, se non que tamén aprendemos técnicas de lectura dun texto na procura da idea principal ou técnicas de lectura rápida procurando información especifica.

From this kind of texts, we not only learn techniques for inferring information, but also we can learn how to skim a text for main idea or to scan for specific information.


O NOSO TRABALLO

OUR WORK

Aquí podemos ver parte do noso traballo neste proxecto

From this video we can see part of our work while we were developing our project