Monday, 28 May 2018

Número PI e a circunferencia


A CIRCUNFERENCIA E O NÚMERO PI
4º PRIMARIA

THE CIRCUMFERENCE AND PI NUMBER
4th GRADERSA CIRCUNFERENCIA E O CÍRCULO
4º PRIMARIA

THE CIRCUMFERENCE AND CIRCLE
4th GRADERS


PERÍMETRO E ÁREA
4º PRIMARIA

PERIMETER AND AREA
4th GRADERS


Tuesday, 22 May 2018

Excursión: Arsenal de FerrolVISITA AO ARSENAL DE FERROL
4º E 3º DE PRIMARIA

VISIT TO THE MILITARY ARSENAL.
4th AND 3RD GRADERSO NOSO BAUTISMO DE MAR

OUR SEA BAPTISMVISITA Á FRAGATA

VISIT TO THE FRIGATE

Entramos na fragata Armas na fragata Explicación básicas Explicación dun teléfono básico
Paseo interior Como se manexa unha fragata Como se manexa unha fragata

Verbos: Conjugación


CONJUGACIÓN VERBAL
4º PRIMARIA
TERCEIRO TRIMESTRE

Para máis información sobre a conxugación dos verbos en español preme no seguinte enlace:
Gramática da lingua castelá

To read further information about verb conjugation for Spanish Languge Arts, clic on the next link:
Spanish GrammarPreme nas imaxes superiores para xogar

Click the above images to play


Wednesday, 16 May 2018

T-shirts full of recycling


T-SHIRTS AND RECYCLING
6th GRADERS

Camisetas e reciclaxe
6º PRIMARIA


OUR UNIT IN A NUTSHELL

STUDENTS' ASSESSMENT SHEET