Monday, 7 May 2018

Verbos (Spanish verbs)


CONJUGACIÓN VERBAL
4º DE PRIMARIA
3º TRIMESTRE


Nik, autor de "Gaturro"


Explicación xeral sobre o verbo.
Estes videos recollen unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual do tema da conxugación verbal en Lingua Castelá.

General explanation about verb conjugation.
These videos on verb conjugation provide a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic for Spanish Language Arts.

Para máis información sobre a conxugación dos verbos en español preme no seguinte enlace:
Gramática da lingua castelá

To read further information about verb conjugation for Spanish Languge Arts, clic on the next link:
Spanish Grammar


No comments:

Post a Comment