Thursday, 23 June 2016

BOTÓN: Embarcando nas vacacións


Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil
Se vai de vacacións


Todo o colexio participou desta xornada de xogos no último día antes das vacacións.

Grazas a Mesón A Granxa por deixarnos as súas instalacións para enrolarnos nesta aventura ano tras ano.


Thursday, 16 June 2016

Friday, 10 June 2016

BOTÓN: Os dous seguintes días


Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil
Reflexións dos dous seguintes días á representación no teatro Jofre.


Wednesday, 8 June 2016

CAZASOÑOS: A ponte dos soños

CAZASOÑOS: Compañía de Ópera
5º de primaria
Representación no Teatro Jofre

BOTÓN: La sonrisa del castillo


Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil
Representación no Teatro Jofre.

La sonrisa del castillo
1º parte


La sonrisa del castillo
2º parte


BOTÓN: Libreto orixinal


Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil
Libreto orixinal dos músicos da Compañía

Brais, Martín e Diego 'inventaron' un xeito moi orixinal de compoñer a música para esta Ópera. Este foi o resultado das súas partituras.

Este libreto quedará gardado e custiodiado no Teatro Jofre, do mesmo xeito que os libretos de calquera outra Compañía que fai as súas representacións alí, como proba do seu paso por un escenario tan especial neste Teatro que segue a ser unha xoia artística.


Tuesday, 7 June 2016

Handwashing


Sing-along and learn how to wash your hands! "Soapy, Water, Dry" are the 3 main steps to washing your hands. This song makes it easy to remember what to do.

Canta a canción co vídeo e aprende a lavar as túas mans! "Ensaboado, auga, secar" son os 3 pasos principais para o lavado das túas mans. Esta canción fai doado acordarse do que facer.

Wash Your Hands is an important message. It's something that some people forget to do. You know why it's important!

Lavar as mans é moi importante. As veces esquecemos facelo. Pero todos sabemos por que é importante.


Saturday, 4 June 2016

BOTÓN: Caracterización


Botón: Compañía de Ópera
Educación Infantil
Caracterización


Botón: Caracterización traballando momentos antes da representación na casa da cultura.


Thursday, 2 June 2016

CLIL: The Yellow Brick Road I

CLIL
6TH GRADERS
The Yellow Brick Road


Mise en place

MATERIALS
- Fine-grade sandpaper
- Porexpan
- Finger painting
- Brushes
- PVC glue
- Water
- Plastic glassess
- Punches