Friday, 27 September 2013

Adaptación '13: O polo Pepe

Este video mostra os primeiros días de adaptación en setembro 2013.

This video shows our adaptation period for preschoolers in September 2013