Friday, 28 February 2020

Coronavirus and other viruses


CORONAVIRUS AND OTHER VIRUSES
( 6th grade)

CORONAVIRUS E OUTROS VIRUS
( 6º primaria)


VIDEOS ABOUT CORONAVIRUS

This is one of the videos we use in our project about Coronavirus.

Este é un dos vídeos que usamos para o noso proxecto sobre o Coronavirus.


Listen this video and choose the correct answer


Clic on the link above to solve an online listening about Coronavirus.

Preme no enlace superior para facer unha escoita en liña sobre o Coronavirus.


VIDEOS: What is a virus?

We use these videos to learn about different virus and how they work on our body.

Usamos estes vídeos para aprender sobre os diferentes virus e como eles funcionan dentro do noso corpo.


Thursday, 20 February 2020

Pancake Day


PANCAKE DAY
(4th, 5th, 6th grade)

O DÍA DO 'PANCAKE'
(4º, 5º, 6º primaria)


VIDEOS

We use these videos to learn about Pancake Day.

Usamos estes vídeos para aprender sobre o día do 'Pancake'.


SONGS

Sing along the pancake song.

Canta co vídeo a canción do 'pancake'.


Friday, 14 February 2020

School Subjects: Timetable


SCHOOL TIMETABLE
(4th grade)

HORARIO ESCOLAR
(4º primaria)


FICHAS E ENLACE A AUDIOS


ENLACE AUDIOS PARA AS FICHAS


Para facer estas actividades necesitas abrir o enlace de arriba para poder escoitar os audios en liña que aparecen en cada exercicio. Abrirase un libro dixital en liña para poder facer estas fichas.


(Segue as instrucións que están na folla da esquerda para facer as actividades que aparecen na folla da dereita).


SOLUCIÓNS


Preme no enlace superior para ver as respostasOnline games

1- What are you doing on Monday?


2- School subjects


3- Where can you study...?


4- Complete the timetable.VIDEOS

We use these videos to learn about school subjects and school timetable.

Usamos estes vídeos para aprender sobre as distintas materias escolares e o horario escolar.


Playground


WORKSHEET-ORAL EXERCISE

(Esta actividade xa foi feita e correxida na clase)


There was / there were


THERE WAS / THERE WERE
(5th grade)

HABÍA (Singular/Plural)
(5º primaria)


WORKSHEET

ACTIVIDADES PARA A SEMANA DO 16 AO 18 DE MARZO


Non é necesario imprimir a copia que aparece no blogue, xa que se pode facer no caderno, escribindo a resposta directamente.
Engadirase algunha actividade máis, ao mesmo tempo que se publicará as posibles respostas ás anteriores.


SOLUTIONS
5th GRADE

Preme no enlace superior para ver as respostas do teu nivel.VIDEOS

We use these videos to learn about 'existential there' in the past.

Usamos estes vídeos para aprender sobre "haber existencial" en el pasado.


EXTRA EXERCISES

Listen and choose.

Escoita e elixe.