Saturday, 31 October 2015

From Samain to Halloween

OLDIE BUT GOLDIE.

(Antigas ainda que valiosas).

Today I would like to share with all of you these special moments in a real Halloween scenery in "Quebec" (Canada) where I spent one of my most memorable Celtic experiences which for sure I will never forget .

Hoxe gustaríame compartir con todos vós estes momentos especiais nun escenario real de Samaín (Halloween) Norte-americano en "Quebec" (Canadá) onde pasei unha das miñas máis memorábeis experiencias celtas que, con certeza, nunca vou esquecer.

Another place to celebrate "Samaín".

Outro sitio onde celebrar o "Samaín".


Friday, 30 October 2015

BOTÓN: É noticia

"COOKING WITH KIDS"

Aquí podedes ver e ler a noticia sobre a nosa visita á "Escola-obradoiro de pastelería GASCÓN" pola que o Diario de Ferrol se interesou publicando este pequeno artigo .

Here you can see and read the news about our visit to the "GASCÓN pastry Workshop-school" published by "el Diario de Ferrol" on Friday 30th October

Wednesday, 28 October 2015

BOTÓN: Alumn@s da escola-obradoiro “GASCÓN” (video)

"COOKING WITH KIDS"

Aprendendo a ser pasteleiros na "Escola-obradoiro de pastelería GASCÓN".

By learning how to be confectioners at "The GASCÓN pastry Workshop-school".

BOTÓN: Alumn@s da escola-obradoiro “GASCÓN”

"COOKING WITH KIDS"

Aprendendo a ser pasteleiros na "Escola-obradoiro de pastelería GASCÓN".

By learning how to be confectioners at "The GASCÓN pastry Workshop-school".

Room on the Broom: Dragon Snot (Video)

UNIT 2 (CLIL):
6th & 5th Graders
Arts & Crafts

Room on the Broom:
How to make Dragon Snot

Room on the Broom: Dragon Snot (Worksheets)

UNIT 2 (CLIL)
6th & 5th Graders
Arts & Crafts

Room on the Broom:
How to make Dragon Snot

Room on the Broom:
Write the recipe in this Book of Magic Spells.

Read further information about "DRAGONS"

Merendas terrorificas: Cabaza e froita

MERENDAS TERRORÍFICAS
CABAZAS E FROITA
Dende 4º de infantil ata 6º de primaria


Monday, 26 October 2015

Room on the Broom: Vocabulary (Infant Education)

UNIT 2: ROOM ON THE BROOM:
VOCABULARY
(Guess the topic by means of vocabulary clues)

From these videos we can see how we have introduced the vocabulary of this unit based on the story "Room on the Broom."

En estes videos podemos ver como introducimos o vocabulario de esta unidade baseado no conto "Room on the Broom".

Merendas terrorificas: Bocatas terroríficos

MERENDAS TERRORÍFICAS:
- Bocatas terroríficos
- Outras merendas "atroces"