Monday, 12 October 2015

Autumn Art (CLIL): Arcimboldo resources

Unit 1:
Arcimboldo´s Style

CLIL
6th & 5th Graders

Personal Worksheets
Based on each team's work

The following worksheets are personal for each team. They are based on each working group's "piece of art".

As seguintes fichas son persoais para cada equipo. Están baseadas nas "obras de arte" de cada grupo de traballo

These are our worksheets which help us learn a little bit more about this topic.

Estas son as actividades que nos axudan a aprender un pouquiño máis sobre este tema.

No comments:

Post a Comment