Wednesday, 2 May 2018

Pre-LÓVA: "Falar por falar"


OS PRE-LÓVA FALANDO LIBREMENTE

THE PRE-LÓVA SPEAKING FREELY


Da emocion á aprendizaxe
4º primaria
FALANDO LIBREMENTE

From emotion up to learning
4th Grade
BY SPEAKING FREELY

Por que escribimos? Por que traballamos en grupo? Por que traballamos o silencio? Por que xogamos xuntos?
Por que traballamos en grupo? Por que traballamos en grupo? Por que facemos grupos? Por que facemos grupos?
Por que non votamos?

As palabras que nos fan libres e polo tanto responsables.
Liberdade para crear, para pensar, para movernos, para expresarnos, para tomar decisións sobre as nosas vidas.
Tantas cousas sobre as que antes nos daba medo falar e agora falamos con liberdade...

The words that make us free and hence responsible.
Freedom to create, to think, to move, to express ourselves, to take decisions regarding our own lives.
So many things which used to make us scared to speak and now we can express ourselves with freedom...


No comments:

Post a Comment