Friday, 17 October 2014

Ladybug & the Shoemaker: Tale

This poor ladybug (ladybird) had 6 shiny new shoes but she lost one each time she coughed.

Esta pobre xoaniña tiña seis zapatos novos e brillantes, pero ía perdendo un cada vez que tusía.


No comments:

Post a comment