Wednesday, 8 March 2017

Grupo nominal: "Angry birds"


Frase nominal: "Los pájaros enfadados"
6º PRIMARIA

Noun phrase: "Angry birds"
6th GRADERS

Los determinantes

Artículos

Demostrativos Numerales Posesivos Indefinidos

Explicación xeral sobre o grupo nominal.
Estes videos recollen unha introdución básica e paso a paso de xeito visual cun enfoque conceptual sobre este tema.

General explanation about Nominal phrases.
These videos on Noun phrases provide a step-by-step introduction through a visual and conceptual approach about this topic.Traballo de aula

Worksheets


Debuxos animados "Angry Birds"

Angry Birds Toons


XOGOS EN LIÑA

ONLINE GAMESNo comments:

Post a Comment