Wednesday, 8 May 2019

By designing our own volcano IVOLCANO PROJECT
6th grade
ARTS AND CRAFTS

PROYECTO VOLCÁN
6º PRIMARIA
PLÁSTICAThe students in 6th grade have decided to design a volcano as their last project. They will have to build a volcano and then to explain the parts of it as well as the construction process.

Os alumnos e alumnas de 6º de primaria decidiron deseñar un volcán como último proxecto este curso. Terán que construir un volcán e despois explicar as súas partes, así como o proceso de construciónOUR WORK
1st SESSION

O NOSO TRABALLO
1º SESIÓN


No comments:

Post a Comment