Thursday, 24 October 2019

What can you do?


WHAT CAN YOU DO?
(4th, 5th and 6th grade)

Que sabes facer?
(4º, 5º e 6º primaria)


Non é necesario imprimir a copia que aparece no blogue, xa que se pode facer no caderno, escribindo a resposta directamente.


ONLINE GAMES


CHOOSE THE CORRECT ACTION

WHAT CAN THEY DO?

CLICK AND PLAYSEGUINTE ACTIVIDADE

NEXT WORKSHEET


Preme no link de arriba para ir á seguinte actividade cando remates este apartado.
A seguinte actividade terá que ser completada do 30 de marzo ao 3 de abril.


We use these videos to learn about "can" and "can't" to talk about someone's skill or general abilities.

Usamos estes vídeos para aprender sobre "can" e "can't" para expresar a habilidade que ten alguén ou habilidades xerais.


No comments:

Post a comment