Wednesday, 13 November 2019

English Plurals


PLURALS IN ENGLISH
(4th, 5th and 6th grade)

FORMACIÓN DO PLURAL (INGLÉS)
(4º, 5º e 6º primaria)


VIDEOS

We use these videos to learn about plural formation in English.

Usamos estes vídeos para aprender sobre a formación do plural en inglés.


No comments:

Post a comment