Friday, 13 April 2018

Campos léxicosCAMPOS LÉXICOS
4º PRIMARIA

LEXICAL FIELD
4º GRADE

Explicación xeral sobre campo léxico e a diferencia con campo semántico.

General explanation about lexical and semantic fields.Poderías axudar a Gaturro a facer un campo léxico sobre as TICs?

Can you help Gaturro write a lexical field about ICTs?Nik, autor de "Gaturro"

No comments:

Post a Comment