Friday, 6 April 2018

Prefixos e Sufixos: Os nosos exemplosPREFIJOS Y SUFIJOS
4º PRIMARIA

PREFIXES AND SUFFIXES
4th Graders
Grazas ao sistema de prefixos e sufixos, pódense construír facilmente unha cantidade considerable de palabras. Cada raíz dunha palabra pode dar lugar a novas palabras, só combinando prefixos e sufixos.
Agora que aprendeches algúns prefixos e sufixos, podes crear novas palabras facilmente.

Thanks to the system of adding prefixes or suffixes to the words, it is easy to form a significantly larger number of words. Every word-stem can give rise to several new words, simply by combining different prefixes and suffixes.
Having learned some prefixes and suffixes it is easy to form new words.

Explicacións e xogos en liña

Explanations and online games


No comments:

Post a Comment