Friday, 6 April 2018

Prefixos e SufixosPREFIJOS Y SUFIJOS
4º PRIMARIA

PREFIXES AND SUFFIXES
4th GradersNik, autor de "Gaturro"


VIDEOS EXPLICATIVOS


Grazas ao sistema de prefixos e sufixos, pódense construír facilmente unha cantidade considerable de palabras. Cada raíz dunha palabra pode dar lugar a novas palabras, só combinando prefixos e sufixos.
Agora que aprendeches algúns prefixos e sufixos, podes crear novas palabras facilmente.

Thanks to the system of adding prefixes or suffixes to the words, it is easy to form a significantly larger number of words. Every word-stem can give rise to several new words, simply by combining different prefixes and suffixes.
Having learned some prefixes and suffixes it is easy to form new words.

SUFIXOS REFERIDOS A PROFESIÓNS
4º PRIMARIASUFIXOS REFERIDOS A PROFESIÓNS, LUGARES E INSTRUMENTOS
4º PRIMARIA

SUFIXOS QUE FORMAN ANTÓNIMOS
4º PRIMARIA

SUFIXOS DE NEGACIÓN E INSTRUMENTOS
4º PRIMARIAOS NOSOS EXEMPLOS

OUR EXAMPLES


No comments:

Post a Comment