Monday, 16 April 2018

Recursos estilísticosRECURSOS ESTILÍSTICOS
4º PRIMARIA

STYLISTIC DEVICES
4th GRADEONOMATOPEYA

ONOMATOPOEIAExplicación xeral sobre algúns dos recursos estilísticos aprendidos ata agora. (Aliteración, onomatopeia símil e metáfora).

General explanation about stylistic devices learned so far.
(Alliteration, onomatopoeia simile and metaphor).No comments:

Post a Comment